Page 8 - CARİSSA OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM RAPORU
P. 8

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
                                 POLİTİKALARIMIZ
                                 İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ;


           İnsan haklarına saygı duymak; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı

             reddetmek.


           Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka

             herhangi bir istismar veya tacize karşı durmak.           Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri desteklemek.


           Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz

             yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştirmek.


           Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket etmek süreçlerimizi geliştirmek
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13