Page 6 - CARİSSA OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM RAPORU
P. 6

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
                                POLİTİKALARIMIZ
                                      ÇEVRE POLİTİKAMIZ;


           Çevresel duyarlılığı artırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın çevre

             konusunda bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini ve motivasyonlarını sağlamaktayız.
           Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını
             önleyici faaliyetleri uygulamaktayız.
           Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli

             takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler almaktayız.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11