Page 3 - CARİSSA OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM RAPORU
P. 3

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

                                 POLİTİKALARIMIZ


           Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan

             etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız.

             Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza

             indirgemek için gayret ederiz.


           Ülkemizde yürürlükte olan çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış

             olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine

             getiririz.


           İşletmemize temin ettiğimiz, malzeme, ekipman, donanım, tasarım, tüketim malzemelerinde

             çevreye duyarlı, çevre etiketli ürünler kullanmaya özen gösteririz
   1   2   3   4   5   6   7   8