Page 7 - CARİSSA OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM RAPORU
P. 7

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
                                  POLİTİKALARIMIZ                                      ÇEVRE POLİTİKAMIZ;


           Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini olusturmak ve

             geliştirmek, aynı şekilde misafirlerimize, alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de

             çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmaktayız.           Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza
                                                     ̈
             indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını
             sağlamaktayız.
           Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik
             uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmekteyiz.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12